Missie en Visie

Missie
Vertrekkend vanuit een Christelijke identiteit en een lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid een omgeving creëren waarbinnen, op een respectvolle wijze, in samenwerken en zelfstandigheid wordt geleerd/ontwikkeld. De missie van de Vereniging voor PCBO te Albrandswaard geeft het bestaansrecht aan op basis waarvan wij willen werken. 

Visie
Het is onze visie dat wij deze missie vorm kunnen geven door richtinggevende en inspirerende leidinggevenden en professionele en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontwikkeling komen. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met diens behoeften en mogelijkheden. De basisvaardigheden gelden als fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor sociaalemotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. 

De scholen van de VPCBO Albrandswaard werken samen om eigentijds, kwalitatief goed onderwijs te bieden. De VPCBO wil eraan werken dat op haar scholen iedere leerling en iedere werknemer volop kansen krijgt om het maximale uit zichzelf te halen, niet alleen op cognitief gebied, maar ook met betrekking tot sociaalemotionele vaardigheden en competenties.

Motto
"Blijven leren leren"
Dit motto geeft aan dat binnen onze vereniging belang wordt gehecht aan een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.