ICT

Vereniging PCBO Albrandswaard werkt met een organisatiebreed ICT-beleid.
Op basis van het beleid is binnen de scholen flink geïnvesteerd in hardware en netwerken.

Op de scholen wordt gewerkt met het concept van de firma QL ICT.  In elke klas zijn meerdere ICT-werkplekken aanwezig. 

Binnen de vereniging vindt periodiek een ICT overleg plaats waarin de I-coaches van de drie scholen zitting hebben. Zij waarborgen de continuïteit en kwaliteit van het gebruik van ICT. De voornaamste taak is het coachen hun collega’s bij het gebruik van ICT. ICT heeft een belangrijke rol bij de hoogwaardige leeromgeving die de vereniging nastreeft voor haar leerlingen en personeel. De vereniging is ervan overtuigd met deze investeringen een belangrijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de toekomst van haar leerlingen.