Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom heeft de VPCBO Albrandswaard besloten om de Code Goed Bestuur, die door de PO-Raad is ontwikkeld en vastgesteld, te volgen. De code beschrijft wat de VPCBO verstaat onder goed bestuur. De uitvoerend bestuurder en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code.

In de code staat beschreven dat er scheiding moet zijn tussen de functie van bestuur en intern toezicht. Ook wordt beleid op de interne verantwoording en de horizontale dialoog voorgeschreven. In de Code is uitgewerkt wat de taken en bevoegdheden van het schoolbestuur moeten zijn en die van de intern toezichthouders.

Statuten
Naar aanleiding van de Code Goed Bestuur zijn de verenigingsstatuten aangepast. Vervolgens zijn het bestuursstatuut en het managementsstatuut ontwikkeld en vastgesteld. In deze documenten is uitgewerkt hoe de VPCBO vorm wil geven aan de Code Goed Bestuur. De verhoudingen tussen de toezichthouders en de uitvoerend bestuurder én die van de uitvoerend bestuurder en het management zijn hiermee duidelijk vastgelegd. In vergaderingen van het bestuur en het directieoverleg wordt de rolvastheid met betrekking tot de verhoudingen regelmatig besproken.

Bestuursverslagen
Hier vindt u het bestuursverslag 2016.
Hier vindt u het bestuursverslag 2017.